17 marca 2011

Show git branches by date

Zapragnąłem mieć taką funkcjonalność, git jednak takiej nie dostarcza.

Poszukałem i okazało się, że ponownie commandlinefu proponuje całkiem niezłe rozwiązanie, dające w efekcie:
A to kod potrafiący robić takie cudeńko:

for k in `git branch|perl -pe s/^..//`;do echo -e `git show --pretty=format:"%Cgreen%ci %Cblue%cr%Creset" $k|head -n 1`\\t$k;done|sort -r
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 komentarz: